Van de ondernemers die voorop lopen in samenwerking wordt verwacht dat zij:

  • inzicht geven in hun huidige samenwerkingsverband  en hun wensen tot verbetering;
  • actief   deelnemen   aan   een bijeenkomst   waarin de   kansen   voor   samenwerking   verder uitgediept worden;
  • open staan voor kennisdeling, bedrijfsbezoek en excursie op hun bedrijf.

Financiële bijdrage
Van  de  deelnemers  wordt  een  kleine  financiële  bijdrage  verwacht aan  het  project van € 250,- per
samenwerkingsverband.