Het     project     Vruchtbare     Kringloop     in     Noord-Holland     biedt     cijfermatig inzicht     en verbeterplannen  aan  samenwerkende   bedrijven  die   voorop  lopen. Van  elkaar  leren  staat centraal. Inspirerende  experts  op  het  gebied  van  bodem,  mineralen  en  bedrijfsmanagement denken praktisch mee met de ondernemers. Samen wordt gezocht naar duurzame kansen voor de  agrarische  sector  in  Noord-Holland.  Het  project  is  een  succes  als  resultaten  leiden  tot verbeterd  inzicht  en  vergrote  inzet  van  samenwerking  tussen  sectoren  ten  behoeve  van  de verbetering van bodemvruchtbaarheid,   vermindering van milieubelasting   en   duurzame economische groei.