Veel Noord-Hollandse ondernemers   richten   zich   op   één   sector   en   zijn   daardoor   zeer specialistisch  én  efficiënt,  maar  door  deze  specialisatie  worden  kansen  voor  samenwerking tussen  sectoren vaak  over  het  hoofd  gezien. Ter  illustratie: de  bollensector heeft last  van  een dalend  beschikbaar  fosfaatgehalte  in  de  bodem  en  de  melkveehouderij wordt beperkt  in uitbreiding door een maximum op het te produceren fosfaat. Samenwerken biedt kansen voor beide sectoren. Zo zijn er meer voorbeelden van kansen voor samenwerking tussen sectoren en sluiten van kringlopen.

Toekomstproof
Het  project  Vruchtbare  Kringloop  Noord-Holland  beoogt  kansen  voor  een  gebiedsgerichte kringloop te   benutten  door een  betere samenwerking  van  verschillende sectoren  in  de landbouw. Juist omdat deze regio zo’n krachtige mix van verschillende sectoren bezit. Noord-Hollandse   ondernemers   worden   geholpen   hun   bedrijf verder   te   verduurzamen   en ‘toekomstproof’  te   maken   wat   betreft   intersectorale   samenwerking, bedrijfsresultaten, milieukwaliteit, waterbeheer, bodemvruchtbaarheid en functionele bodembiodiversiteit.