eindrapport

Het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland is geïnspireerd door de gelijknamige projecten in de Achterhoek en Overijssel. In Noord-Holland bleek het grondgebruik veel meer divers: de melkveehouderij is weliswaar de grootste grondgebruiker, maar akkerbouw, vollegrondsgroente en bloembollen zijn ook belangrijke sectoren. Deze vier sectoren maken daarnaast ook gebruik van elkaars grond. In het Eindrapport zijn de werkwijze en resultaten van het project beschreven.

Het Eindrapport Samenwerking tussen agrarische sectoren in Noord-Holland is gepubliceerd in samenwerking met Wageningen UR.

projectpartners_v2