Op 12 mei vond de vierde themabijeenkomst plaats met als thema beleid en regelgeving. Hans Scholte van Flynth Adviseurs en Pieter de Wolf van Wageningen UR gingen in gesprek met de aanwezige deelnemers over dit onderwerp.

Een van de eisen waar de ondernemers aan moeten voldoen is de vergroeningseis gewasdiversificatie. Deelnemer Meindert-Jan Botman teelt naast broccoli ook winterbloemkool. Winterbloemkool is sinds kort een apart gewas t.o.v. broccoli en andere koolsoorten, dus hiermee worden twee gewassen geteeld en voldoet Botman aan de vergroeningseis gewasdiversificatie.

Vrijstelling
Voor de vergroeningseis gewasdiversificatie geldt een vrijstelling als 50% van de gebruikte oppervlakte bij anderen wordt gehuurd. Hierbij geldt de eis dat op 100% van de oppervlakte in het jaar ervoor een ander gewas heeft gestaan. De aanwezige deelnemers geven aan dat dit wel lukt op huurland, maar op eigen land niet. Ook als het maar over 3 ha dubbelteelt gaat.

Betalingsrechten
Botman vertelt dat hij in 2014 nog toeslagrechten heeft gekocht, waardoor in de huidige waarde van de betalingsrechten een deel compensatiebijdrage zit. Verhuurders zoals veehouders willen de premie graag verrekend zien. Hierdoor is er soms sprake van lastige discussies. Los hiervan is de onderlinge verrekening van premie lastig door de nu nog verschillende waardes van de betalingsrechten. De waarde van betalingsrechten ligt nu bij melkveehouders meestal nog op een hoger niveau. Dit wordt vanaf 2019 pas gelijk getrokken.

Peildatum
Wat de deelnemers ook lastig vinden is de peildatum van 15 mei en daarmee de afrekening van individuele bedrijven die vaak geen drie gewassen telen. Er wordt geopperd om de perceelhistorie te betrekken bij het invullen en beoordelen van de vergroening. Als een perceel dan niet voldoet, dan volgt er geen premie voor het betreffend perceel in plaats van een korting voor het hele bedrijf.