Fotoslide2 blokje homepage

Projecten LTO Noord begeleidt het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland, dat onder andere wordt gefinancierd door provincie Noord-Holland en GreenPort NHN. Het idee ervoor ontstond ooit bij een toneelstuk in een boerenschuur over het leven van oud-landbouwminister Sicco Mansholt. Daarbij kwamen de voordelen van een gemengd bedrijf aan de orde, onder andere vanwege de optimale benutting van grondstoffen en ook de extra mogelijkheden voor een goede vruchtwisseling. Juist de grote variatie aan agrarische sectoren in Noord-Holland maakt het interessant om naast grond kennis en ervaring uit te wisselen. Reden om organisaties met veel kennis, waaronder Wageningen University & Research, Flynth, Agrifirm en CONO Kaasmakers, bij het project te betrekken.

Ton Kraakman van Projecten LTO Noord coördineert het initiatief en is optimistisch over de winst die valt te behalen door ondernemers. ‘Gaandeweg komen we erachter wat er economisch en bedrijfstechnisch mogelijk is. Het wordt voor sommige ondernemers steeds lastiger om voor bepaalde gewassen ‘vers’ land te vinden, ook omdat er meer kapers op de kust zijn. Door onderling een ruilschema te maken, wordt de continuïteit in de bedrijfsvoering van beiden vergroot. Ook dat is een pluspunt.’