Op 22 maart werd de eerste themabijeenkomst georganiseerd over de bodemgezondheid. Hierbij stond de problemen met aaltjes centraal. Deelnemers van Vruchtbare Kringloop Noord-Holland gingen met onderzoekers van Wageningen University & Research in gesprek over dit thema.

Na een korte voorstelronde verzorgde Leendert Molendijk, nematoloog bij Wageningen University & Research, de inleiding. Hij vertelde meer over de oorzaken van het vermeerderen van aaltjes en wat deelnemers hiertegen kunnen doen.

Aaltjesbeheersstrategie
Molendijk benadrukte dat een goede aaltjesbeheersstrategie nodig is om problemen te voorkomen of om bestaande problemen op te lossen. Deze strategie bestaat uit preventie, inventarisatie van aanwezige aaltjes, de juiste teeltfrequentie en gewasvolgorde en, indien nodig, aanvullende maatregelen (o.a. grondontsmetting). Problemen met aaltjes spelen vooral op lichtere gronden (< 35% afslibbaar).

Problemen met aaltjes bij samenwerkingsverbanden
Na de inleiding volgde een gesprek met de aanwezige deelnemers. Bij het samenwerkingsverband De Wit – Dijkshoorn is in de rotaties van gewassen met name de aaltjessoort Meloïdogyne Chitwoodi een aandachtspunt. Ook bij Goudsblom speelt op de lichtere percelen het risico van de aanwezigheid van deze soort. Bij Botman zijn in eerste instantie geen grote problemen te verwachten. Hij teelt broccoli en geplante gewassen, en deze hebben over het algemeen minder last van aaltjes.

Hoe verder met dit thema in het project?
In het groeiseizoen zal een excursie worden gepland onder de deelnemers om aantastingsverschijnselen te laten zien. Belangrijke momenten om iets te zien zijn tijdens de opkomst, het sluiten en afrijping van het gewas.

Na de bijeenkomst gaven deelnemers aan vele praktische informatie gekregen te hebben en zich bewust te zijn geworden van de problematiek rondom aaltjes. Afhankelijk van de bedrijfssituatie wordt ook overwogen om vaker intensief te bemonsteren.