In de gesprekken met de deelnemers zijn een aantal thema’s ter sprake gekomen. In de periode van half maart tot half mei zijn daarom vijf themabijeenkomsten georganiseerd. Doel hiervan is om helder te krijgen wat deelnemers belangrijk vinden bij een bepaald thema, om hen zo op weg te helpen de samenwerking te optimaliseren. Inmiddels zijn er vijf bijeenkomsten geweest. Van elke bijeenkomst kunt u hieronder een kort verslag lezen.