In totaal nemen acht samenwerkingsverbanden deel aan het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland. Hieronder vindt u een overzicht van de deelnemers en de type samenwerkingsverbanden.

 • Samenwerkingsverband melkveebedrijf Dijkshoorn en akkerbouwbedrijf De Wit
  Vanaf 2015 werken melkveehouders Jan en Rob Dijkshoorn uit Wieringerwaard samen hun buren, akkerbouwers Ton en Patrick de Wit. In deze samenwerking wordt ongeveer 20 ha gras geteeld bij de akkerbouwer in ruil voor 12 ha pootaardappelen bij de melkveehouder.
 • Samenwerkingsverband melkveebedrijf Groot BV en brocolliteler Botman
  Brocolliteler Meindert-Jan Botman uit Hauwert teelt sinds 2014 brocolli bij melkveehouders Wim en Dirk-Jan Groot uit Oostwoud.
 • Samenwerkingsverband melkveebedrijf Klaver en akkerbouwbedrijf Goudsblom
  Vanaf 2014 huurt melkveehouder Marco Klaver grasland bij akkerbouwer Goudsblom. Andersom huurt Goudsblom weer pootgoedland bij Klaver. Daarnaast neemt Goudsblom drijfmest af van Klaver die voor de teelt van pootaardappelen wordt toegediend, afgestemd op de behoefte per ras.
 • Samenwerkingsverband melkveebedrijf Bos
  Melkveehouder Stephen Bos uit Wieringerwaard werkt sinds 2014 samen met een akkerbouwer uit Anna Paulowna, die pootaardappelland huurt bij Bos in ruil voor grasland op het akkerbouwbedrijf (verhouding 1 ha pootaardappelen – 1,5 ha grasland). Daarnaast wordt drijfmest van het melkveebedrijf afgenomen door de akkerbouwer. De akkerbouwer heeft een deel van zijn grond naast het bedrijf van Bos en een deel in Anna Paulowna, op ongeveer 10 km afstand.
 • Samenwerkingsverband melkveebedrijf Kraakman
  Melkveehouder Kraakman uit St. Maartensbrug heeft geen directe samenwerking met andere bedrijven in de buurt. Hij koopt snijmais aan via Agrifirm en zet mest af via de handel (transporteur/loonwerker) naar akkerbouwers en bollentelers in de buurt.
 • Samenwerkingsverband groenteteeltbedrijf B4Agro
  Groenteteeltbedrijf B4Agro uit Warmenhuizen heeft weinig eigen grond en is daardoor genoodzaakt veel land bij te huren. Het bedrijf doet dit door zo veel mogelijk langjarige afspraken te maken met verschillende verhuurders.
 • Samenwerkingsverband bollenteler Hulsebosch
  Het bloembollenbedrijf van de broers Kock en Frank Hulsebosch uit Schagerbrug huurt land bij voor de bollenteelt. Ongeveer twee derde van het land wordt gebruikt voor de bollenteelt en de rest voor rustjaren of verhuurd/geruild. Het bedrijf verhuurt land voor de teelt van kool van B4Agro. Verder neemt het bedrijf rundermest af van Marco Klaver. Ook wordt er wel rond geruild met de vaste huurgrond van B4Agro.
 • Akkerbouwbedrijf Van Kempen
  Akkerbouwer Jan van Kempen uit Zuid-Beemster levert mais aan andere melkveehouders uit de buurt.