Nieuws

/Nieuws

‘Allebei meer ruimte op gelijke oppervlakte’

'We hebben allebei meer ruimte op dezelfde oppervlakte.' Met die uitspraak vat Patrick de Wit de uitkomst van het project 'Vruchtbare Kringloop Noord-Holland' samen. Samen met zijn vader Tom en buurman Jan Dijkshoorn en zoon Rob stemmen ze sinds vier jaar de teeltplannen op elkaar af. 'Het vergt iets meer onderlinge afstemming, maar de voordelen zijn

‘Allebei meer ruimte op gelijke oppervlakte’2019-02-21T14:52:38+00:00

‘Kringloopsamenwerking in Noord-Holland toont zeker potentie’

Samenwerkingsverbanden tussen ondernemers in verschillende agrarische sectoren leveren economisch rendement op. Dat blijkt uit een eerste tussenbalans in het kader van de Vruchtbare Kringloop Noord-Holland, begin deze maand. Volgens onderzoeker Wim van Dijk van de WUR heeft kringlooplandbouw zeker potentie, maar vragen de regels om veel maatwerk en goed samenspel tussen de deelnemers. Wat is

‘Kringloopsamenwerking in Noord-Holland toont zeker potentie’2019-02-21T14:52:38+00:00

Vruchtbare Kringloop Noord-Holland werkt aan optimaliseren van samenwerkingsverbanden

Het is bijna een jaar geleden dat Vruchtbare Kringloop Noord-Holland (VKNH) van start is gegaan. Inmiddels nemen diverse samenwerkingsverbanden deel aan het project. Zij zijn aan de slag gegaan met het optimaliseren van de samenwerking. Pieter de Wolf is namens Wageningen University & Research betrokken als projectpartner bij VKNH. Volgens hem is het belang van het

Vruchtbare Kringloop Noord-Holland werkt aan optimaliseren van samenwerkingsverbanden2017-08-03T15:03:13+00:00

Deelnemers leren meer over bodemgezondheid op veldbijeenkomst

Op woensdagavond 21 juni vond er een veldbijeenkomst plaats bij B4Agro, een groot groentebedrijf in Warmenhuizen. Het thema bodemgezondheid stond tijdens deze avond centraal. Deelnemende plantentelers in het project en experts gingen met elkaar in gesprek over het herkennen van aantastingen door bodemziekten en de keuze van groenbemesters in relatie tot de bodemgezondheid. Groenteteler en

Deelnemers leren meer over bodemgezondheid op veldbijeenkomst2019-02-21T14:52:38+00:00

Samenwerken aan kringlooplandbouw

De variatie aan agrarische sectoren in Noord-Holland maakt het interessant om naast grond ook kennis en ervaring uit te wisselen. Reden voor de provincie om samen met Flynth, Agrifirm en Wageningen U&R het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland te initiëren. Ton Kraakman van Projecten LTO Noord coördineert het initiatief. Hij is optimistisch over de winst die te halen

Samenwerken aan kringlooplandbouw2019-02-21T14:52:38+00:00

VKNH uit de startblokken

'We zijn uit de startblokken met het innovatieve en duurzame project Vruchtbare Kringloop in Noord Holland! Ondernemers in de melkveehouderij, akkerbouw, bollenteelt, fruitteelt, glastuinbouw en intensieve veehouderij krijgen de kans om zich bezig te houden met kringlooplandbouw en duurzaam bodem- en waterbeheer. Dat raakt vrijwel alle aspecten van de bedrijfsvoering: veevoeding, bemesting, bodembeheer en gewasteelt’,

VKNH uit de startblokken2016-12-01T07:29:04+00:00

Kringlooplandbouw Noord-Holland op komst

Een groep boeren en tuinders in Noord-Holland heeft het initiatief genomen om ook in Noord-Holland tot een project voor kringlooplandbouw te komen. Tijdens de bijeenkomst ‘Kringlooplandbouw Noord-Holland op 20 oktober stelden aanwezigen vast dat een Noord-Hollands project voor kringlooplandbouw wenselijk is wanneer deze is gebaseerd op problemen en doelen van Noord-Hollandse ondernemers bij het sluiten

Kringlooplandbouw Noord-Holland op komst2016-12-01T07:27:30+00:00