Nieuws

/Nieuws

Nieuw! Bekijk de Factsheet Resultaten

De deelnemers van Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland werken in unieke samenwerkingsvormen aan regionale kringlooplandbouw. De resultaten hiervan staan beschreven in het Eindrapport 'Samenwerking tussen agrarische sectoren in Noord-Holland'. Een overzicht van de belangrijkste resultaten vindt u op de nieuwe Factsheet Resultaten!    

Nieuw! Bekijk de Factsheet Resultaten2019-02-21T14:52:37+00:00

Interview Volkskrant met Patrick de Wit en Jan Dijkshoorn

Een circulaire landbouw is wat minister Carola Schouten voor ogen heeft voor heel Nederland, presenteerde ze voorafgaand aan Prinsjesdag. Dit is volgens haar (en veel deskundigen) nodig, omdat we ons land op dit moment overvragen met te intensieve landbouw. De bodemkwaliteit moet weer voorop komen te staan, vindt de minister. Niet alleen door kunstmest te

Interview Volkskrant met Patrick de Wit en Jan Dijkshoorn2018-09-24T15:14:43+00:00

Eindrapport Vruchtbare Kringloop Noord-Holland

Het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland is geïnspireerd door de gelijknamige projecten in de Achterhoek en Overijssel. In Noord-Holland bleek het grondgebruik veel meer divers: de melkveehouderij is weliswaar de grootste grondgebruiker, maar akkerbouw, vollegrondsgroente en bloembollen zijn ook belangrijke sectoren. Deze vier sectoren maken daarnaast ook gebruik van elkaars grond. In het Eindrapport zijn de

Eindrapport Vruchtbare Kringloop Noord-Holland2018-10-17T14:14:41+00:00

Interview met melkveehouders Stephen en Les Bos

Het grootste voordeel van de samenwerking in VKNH is een grotere flexibiliteit voor de melkveehouder, vinden Stephen en Les Bos. In een interview in Nieuwe Oogst deelden zij hun ervaringen met de samenwerking. Zo blijkt uit het project dat een akkerbouwer beter land kan ruilen met een melkveehouder, dan dat hij zelf graan verbouwt als vruchtwisseling. Hierdoor

Interview met melkveehouders Stephen en Les Bos2018-07-31T16:27:00+00:00

Nico Verduin: “We laten teveel mooie kansen onbenut”

VK Noord-Holland geeft alle reden om de mogelijkheden van gezamenlijk grondgebruik verder te onderzoeken. Dat zegt voorzitter Nico Verduin in Nieuwe Oogst. Zeker bij hoge grondprijzen kan gedeeld grondgebruik toekomst bieden aan jonge boeren. Het project heeft al mooie inzichten gegeven, maar er zijn nog teveel mooie kansen onbenut gelaten. In vervolgprojecten kan hier een verdere uitwerking

Nico Verduin: “We laten teveel mooie kansen onbenut”2019-02-21T14:52:37+00:00

Optimalisatie ruwvoerproductie mogelijk door samenwerking

In het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland werken zeven samenwerkingsverbanden tussen verschillende sectoren aan het sluitend maken van de regionale kringlopen. ‘Met het uitwisselen en ruilen van grond en gewassen, kunnen ondernemers hun eigen ruwvoerproductie optimaliseren. Alle hectares binnen een samenwerking kunnen efficiënt benut worden’, zegt Kees Magré van Agrifirm Exlan, die als adviseur betrokken is

Optimalisatie ruwvoerproductie mogelijk door samenwerking2019-02-21T14:52:37+00:00

Verbeteren bodemvruchtbaarheid vraagt creativiteit van agrarische ondernemers

Bodemvruchtbaarheid is een van de centrale thema’s binnen het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland. ‘De koers in de landbouw wordt steeds meer verlegd van traditionele landbouw naar een duurzame, “groene” landbouw. Het middelenpakket wordt smaller en bemesting ligt behoorlijk onder een vergrootglas. Dit vraagt om creativiteit van agrarische ondernemers om met groene en organische meststoffen de bodem

Verbeteren bodemvruchtbaarheid vraagt creativiteit van agrarische ondernemers2019-02-21T14:52:37+00:00

Samenwerking tussen verschillende sectoren in Noord-Holland loont

In het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland hebben acht agrarische samenwerkingsverbanden de afgelopen twee jaar gewerkt aan het optimaliseren van de onderlinge samenwerking. Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben de resultaten uit het project vertaald naar regionaal niveau. Hieruit blijkt onder meer dat samenwerking tussen agrarische bedrijven uit verschillende sectoren een positief effect kan hebben

Samenwerking tussen verschillende sectoren in Noord-Holland loont2019-02-21T14:52:37+00:00

Wet- en regelgeving staat duurzame samenwerkingsverbanden in de weg

‘Er moet iets veranderen in de wet- en regelgeving rondom gemeenschappelijk landbouwbeleid en mest’, zegt Hans Scholte van Flynth. Hij is als adviseur betrokken bij het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland, waarbij gekeken wordt naar het optimaliseren van samenwerkingsverbanden tussen verschillenden sectoren. ‘Je ziet nu dat de regelgeving geënt is op het individuele bedrijf.’ ‘Dit betekent dat

Wet- en regelgeving staat duurzame samenwerkingsverbanden in de weg2019-02-21T14:52:37+00:00

Sicco Mansholt als inspiratiebron voor Vruchtbare Kringloop Noord-Holland

Projecten LTO Noord begeleidt het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland, dat onder andere wordt gefinancierd door provincie Noord-Holland en GreenPort NHN. Het idee ervoor ontstond ooit bij een toneelstuk in een boerenschuur over het leven van oud-landbouwminister Sicco Mansholt. Daarbij kwamen de voordelen van een gemengd bedrijf aan de orde, onder andere vanwege de optimale benutting

Sicco Mansholt als inspiratiebron voor Vruchtbare Kringloop Noord-Holland2019-02-21T14:52:37+00:00