aemotion

/aemotion

About aemotion

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far aemotion has created 14 blog entries.

Optimalisatie ruwvoerproductie mogelijk door samenwerking

In het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland werken zeven samenwerkingsverbanden tussen verschillende sectoren aan het sluitend maken van de regionale kringlopen. ‘Met het uitwisselen en ruilen van grond en gewassen, kunnen ondernemers hun eigen ruwvoerproductie optimaliseren. Alle hectares binnen een samenwerking kunnen efficiënt benut worden’, zegt Kees Magré van Agrifirm Exlan, die als adviseur betrokken is

Optimalisatie ruwvoerproductie mogelijk door samenwerking2019-02-21T14:52:37+00:00

Verbeteren bodemvruchtbaarheid vraagt creativiteit van agrarische ondernemers

Bodemvruchtbaarheid is een van de centrale thema’s binnen het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland. ‘De koers in de landbouw wordt steeds meer verlegd van traditionele landbouw naar een duurzame, “groene” landbouw. Het middelenpakket wordt smaller en bemesting ligt behoorlijk onder een vergrootglas. Dit vraagt om creativiteit van agrarische ondernemers om met groene en organische meststoffen de bodem

Verbeteren bodemvruchtbaarheid vraagt creativiteit van agrarische ondernemers2019-02-21T14:52:37+00:00

Samenwerking tussen verschillende sectoren in Noord-Holland loont

In het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland hebben acht agrarische samenwerkingsverbanden de afgelopen twee jaar gewerkt aan het optimaliseren van de onderlinge samenwerking. Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben de resultaten uit het project vertaald naar regionaal niveau. Hieruit blijkt onder meer dat samenwerking tussen agrarische bedrijven uit verschillende sectoren een positief effect kan hebben

Samenwerking tussen verschillende sectoren in Noord-Holland loont2019-02-21T14:52:37+00:00

Wet- en regelgeving staat duurzame samenwerkingsverbanden in de weg

‘Er moet iets veranderen in de wet- en regelgeving rondom gemeenschappelijk landbouwbeleid en mest’, zegt Hans Scholte van Flynth. Hij is als adviseur betrokken bij het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland, waarbij gekeken wordt naar het optimaliseren van samenwerkingsverbanden tussen verschillenden sectoren. ‘Je ziet nu dat de regelgeving geënt is op het individuele bedrijf.’ ‘Dit betekent dat

Wet- en regelgeving staat duurzame samenwerkingsverbanden in de weg2019-02-21T14:52:37+00:00

Sicco Mansholt als inspiratiebron voor Vruchtbare Kringloop Noord-Holland

Projecten LTO Noord begeleidt het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland, dat onder andere wordt gefinancierd door provincie Noord-Holland en GreenPort NHN. Het idee ervoor ontstond ooit bij een toneelstuk in een boerenschuur over het leven van oud-landbouwminister Sicco Mansholt. Daarbij kwamen de voordelen van een gemengd bedrijf aan de orde, onder andere vanwege de optimale benutting

Sicco Mansholt als inspiratiebron voor Vruchtbare Kringloop Noord-Holland2019-02-21T14:52:37+00:00

‘Allebei meer ruimte op gelijke oppervlakte’

'We hebben allebei meer ruimte op dezelfde oppervlakte.' Met die uitspraak vat Patrick de Wit de uitkomst van het project 'Vruchtbare Kringloop Noord-Holland' samen. Samen met zijn vader Tom en buurman Jan Dijkshoorn en zoon Rob stemmen ze sinds vier jaar de teeltplannen op elkaar af. 'Het vergt iets meer onderlinge afstemming, maar de voordelen zijn

‘Allebei meer ruimte op gelijke oppervlakte’2019-02-21T14:52:38+00:00

‘Kringloopsamenwerking in Noord-Holland toont zeker potentie’

Samenwerkingsverbanden tussen ondernemers in verschillende agrarische sectoren leveren economisch rendement op. Dat blijkt uit een eerste tussenbalans in het kader van de Vruchtbare Kringloop Noord-Holland, begin deze maand. Volgens onderzoeker Wim van Dijk van de WUR heeft kringlooplandbouw zeker potentie, maar vragen de regels om veel maatwerk en goed samenspel tussen de deelnemers. Wat is

‘Kringloopsamenwerking in Noord-Holland toont zeker potentie’2019-02-21T14:52:38+00:00

Deelnemers leren meer over bodemgezondheid op veldbijeenkomst

Op woensdagavond 21 juni vond er een veldbijeenkomst plaats bij B4Agro, een groot groentebedrijf in Warmenhuizen. Het thema bodemgezondheid stond tijdens deze avond centraal. Deelnemende plantentelers in het project en experts gingen met elkaar in gesprek over het herkennen van aantastingen door bodemziekten en de keuze van groenbemesters in relatie tot de bodemgezondheid. Groenteteler en

Deelnemers leren meer over bodemgezondheid op veldbijeenkomst2019-02-21T14:52:38+00:00

Samenwerken aan kringlooplandbouw

De variatie aan agrarische sectoren in Noord-Holland maakt het interessant om naast grond ook kennis en ervaring uit te wisselen. Reden voor de provincie om samen met Flynth, Agrifirm en Wageningen U&R het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland te initiëren. Ton Kraakman van Projecten LTO Noord coördineert het initiatief. Hij is optimistisch over de winst die te halen

Samenwerken aan kringlooplandbouw2019-02-21T14:52:38+00:00