­

Samenwerken aan kringlooplandbouw

29 maart 2017|

De variatie aan agrarische sectoren in Noord-Holland maakt het interessant om naast grond ook kennis en ervaring uit te wisselen. Reden voor de provincie om samen met Flynth, Agrifirm en Wageningen U&R het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland te initiëren.

Ton Kraakman van Projecten

Het hoe en waarom van VKNH

1 november 2016|

Waarom is het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland opgezet? En wat levert het mij als agrarisch ondernemer op? De antwoorden op deze en andere vragen vindt u in dit document.

VKNH uit de startblokken

18 augustus 2016|

‘We zijn uit de startblokken met het innovatieve en duurzame project Vruchtbare Kringloop in Noord Holland! Ondernemers in de melkveehouderij, akkerbouw, bollenteelt, fruitteelt, glastuinbouw en intensieve veehouderij krijgen de kans om zich bezig te houden met kringlooplandbouw en duurzaam bodem-

Vruchtbare Kringloop Noord-Holland (VKNH) wil de kringlooplandbouw en het duurzaam bodem- en waterbeheer stimuleren. Het project wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en ‘toekomstproof’ te maken.
Het project richt zich op samenwerking tussen agrarische bedrijven uit verschillende sectoren, waarbij men gebruik maakt van elkaars grond, mest en/of voer. Soms gaat het alleen over grond (akkerbouw/bollen), soms ook over grond/mest (veehouderij/bollen) of over grond/voer/mest (akkerbouw-melkveehouderij).
Veel ondernemers richten zich op één sector en zijn daardoor zeer specialistisch én efficiënt, maar deze specialistische verdeling heeft ook nadelen. Er zijn kansen voor samenwerking tussen sectoren en het sluiten van kringlopen. Lees verder
De KringloopWijzer is in samenwerking met Boerenverstand, PPO Agro en Universiteit Wageningen ontwikkeld voor de melkveehouderij. Dit rekeninstrument brengt voor een specifiek bedrijf eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld. Lees verder

Financiers