­

‘Allebei meer ruimte op gelijke oppervlakte’

15 november 2017|

‘We hebben allebei meer ruimte op dezelfde oppervlakte.’ Met die uitspraak vat Patrick de Wit de uitkomst van het project ‘Vruchtbare Kringloop Noord-Holland’ samen. Samen met zijn vader Tom en buurman Jan Dijkshoorn en zoon Rob stemmen ze sinds vier jaar

‘Kringloopsamenwerking in Noord-Holland toont zeker potentie’

26 oktober 2017|

Samenwerkingsverbanden tussen ondernemers in verschillende agrarische sectoren leveren economisch rendement op. Dat blijkt uit een eerste tussenbalans in het kader van de Vruchtbare Kringloop Noord-Holland, begin deze maand.

Volgens onderzoeker Wim van Dijk van de WUR heeft kringlooplandbouw zeker potentie, maar

Vruchtbare Kringloop Noord-Holland werkt aan optimaliseren van samenwerkingsverbanden

1 augustus 2017|

Het is bijna een jaar geleden dat Vruchtbare Kringloop Noord-Holland (VKNH) van start is gegaan. Inmiddels nemen diverse samenwerkingsverbanden deel aan het project. Zij zijn aan de slag gegaan met het optimaliseren van de samenwerking. Pieter de Wolf is namens Wageningen

Vruchtbare Kringloop Noord-Holland (VKNH) wil de kringlooplandbouw en het duurzaam bodem- en waterbeheer stimuleren. Het project wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en ‘toekomstproof’ te maken.
Het project richt zich op samenwerking tussen agrarische bedrijven uit verschillende sectoren, waarbij men gebruik maakt van elkaars grond, mest en/of voer. Soms gaat het alleen over grond (akkerbouw/bollen), soms ook over grond/mest (veehouderij/bollen) of over grond/voer/mest (akkerbouw-melkveehouderij).
Veel ondernemers richten zich op één sector en zijn daardoor zeer specialistisch én efficiënt, maar deze specialistische verdeling heeft ook nadelen. Er zijn kansen voor samenwerking tussen sectoren en het sluiten van kringlopen. Lees verder
De KringloopWijzer is in samenwerking met Boerenverstand, PPO Agro en Universiteit Wageningen ontwikkeld voor de melkveehouderij. Dit rekeninstrument brengt voor een specifiek bedrijf eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld. Lees verder

Financiers